Steeds vaker wordt er bij de bouw of het onderhoud aan/van een woning gebruik gemaakt van een zogenaamd chemisch anker. Een chemisch anker wordt ook wel een injectieanker genoemd en kan vergeleken worden met een plug. Het anker wordt gevormd door een chemische reactie van de geïnjecteerde stoffen in het chemisch anker, die zorgt voor het uitharden van het anker. Dergelijke ankers worden veelal gebruikt in combinatie met metaal, steen en beton. Een aannemer kan u helpen bij het inbrengen van een chemisch anker, wat relatief eenvoudig is als deze nog plastisch is. Pas wanneer het anker volledig is uitgehard kan deze belast worden.

Toepassing van een chemisch anker

Een chemische verankering wordt voornamelijk toegepast bij situaties waarin zeer grote trek- of schuifkrachten vrijkomen. Denk bijvoorbeeld aan het bevestigen van zware objecten, het aan elkaar koppelen van verschillende bouwmaterialen, enzovoorts. Neme bijvoorbeeld de koppeling tussen een muurplaat aan een betonnen vloer. Het is belangrijk om te weten dat een chemisch anker zowel bij een massieve, als bij een holle muur gebruikt kan worden.

Overigens is een chemisch anker een vrij ruim begrip. Chemische ankers worden bijvoorbeeld ook gezien als de montage van verschillende vlakken met behulp van een zeer sterke tweecomponentenkit. De kit droogt vaak sneller dan dat een chemisch anker uithardt, waardoor een verbinding met tweecomponentenkit sneller belast kan worden.

Oorsprong van een chemisch anker

Van oorsprong is een chemisch anker een glazen buisje, ook wel een ampul of patroon genoemd, dat uit twee delen bestond. In ieder deel zat een andere chemische stof, die bij het slaan van een bout tegen het chemisch anker vrijkwamen. Als gevolg hiervan vormden de twee chemische stoffen een reactie, die een sterke verbinding vormde tussen twee materialen. In plaats van het gebruik van een bout, gebruikt men tegenwoordig vaak een speciaal injectiepistool.

Heeft u vragen over een chemisch anker? Vraag een timmerman!